WhatsApp
Telefon
  • Konu Sizin Güzelliğiniz İse Gerisi Bizim İşimiz...
Bayan Kuaför

Bayan Kuaför

Saçı günün modasına ve kişinin zevkine göre; kesen, biçimlendiren, boyayan ve saç bakımını yapan kişidir GÖREVLER Müşteriyi karşılar, isteğe göre: - Saçları yıkar, keser ve elektrikli kurutucu ile fön çekerek şekil verir, - Saçları boyar, bir süre bekledikten sonra yıkar, kremler ve fön çekerek şekil verir, - Islatılmış saçı bigudilerle sarar, üzerine file bağlayarak makinede kuruttuktan sonra açar ve şekil verir, - Saça perma ilacı sürerek, küçük bigudilerle sarar, kurutur ve açarak şekil verir, - Düğün, nişan gibi özel günlerde saça şekil vererek duvak, çiçek, taç gibi aksesuarlarla süsler, - Kullandığı alet ve malzemelerin bakımını yapar, - Salonun temizliğini ve düzenini sağlar. KULLANILAN ALET VE MALZEMELER - Fön makinesi, - Çeşitli boylarda toka, pens, fırça ve tarak, - Saç kesme makası, - Bigudi, - Saç boyaları, - Alkol, - Şampuan, - Saç spreyi, - Biryantin, jöle, - Saç bakım ürünleri, - Vazelin, kolonya, ense fırçası ve pudra, - Bigudi saç fırçası, - Ayna, saç filesi. MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER Bayan Berberi (Bayan Kuaförü) olmak isteyenlerin; - Ellerini ustalıkla kullanabilen, - Estetik görüşe sahip, - Değişik saç biçimleri yaratabilen, - Uzun süre ayakta durabilecek bedensel özelliğe sahip, - Renkleri ayırdedebilen, - Kimyasal maddelere karşı alerjisi olmayan, - Güler yüzlü, sabırlı, müşterilerinin duygularına ve ihtiyaçlarına karşı anlayışlı, insanlarla iyi iletişim kurabilen kimseler olmaları gerekir. ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI Kuaför ve güzellik salonları gibi kapalı ortamlarda, sürekli olarak ayakta, yoğun bir şekilde çalışır. Çalışma ortamı fön makinesinin çalışmasından dolayı gürültülüdür. Boya maddeleri nedeniyle kuaförlerin elleri daima boyalıdır. Her gün yapılan iş birbirine benzerse de, değişik insanların gelip gittiği kuaför salonları, değişiklikten hoşlananlar için çekici bir ortam olabilir. Kuaförün esas işi saçlarla ilgilidir ve bunu, müşteri ve diğer çalışanlarla oldukça yoğun sözel etkileşim halinde yapar. ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI Çalışma alanı geniş bir meslektir, son yıllarda kuaför ve güzellik salonlarının sayısının artması, bu mesleğe olan istemin göstergesidir. Bu meslekte yetişmiş elemanların, genelde kendi işyerlerini açmaları nedeniyle işsiz kalma olasılığı çok azdır. Bazı büyük otellerde çalışma imkanları vardır. Kuaförlerin iyi bir gelir elde etmeleri ve çalışma olanaklarının artması için, sürekli bu sektördeki değişiklikleri izleyerek kendilerini yenilemeleri gerekmekte, çünkü teknoloji gelişmekte ve moda sürekli değişmektedir. MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER Bu mesleğin eğitimi, meslek liseleri, teknik liseler, anadolu meslek liseleri ve anadolu teknik liselerinin Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri" alanı "Saç Bakımı" dalında, mesleki eğitim merkezlerinin Berberlik alanı Kuaförlük dalında, kız teknik öğretim olgunlaşma enstitüleri, pratik kız sanat okulları, halk eğitim merkezleri ve akşam sanat okullarında verilmektedir MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI - Meslek liselerine girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak, -Anadolu meslek ve anadolu teknik liselerine girebilmek için ise ilköğretim okullarının 6-7-8. sınıflarında yapılacak olan "Seviye Belirleme Sınavlarının" (SBS) sonucuna, yıl sonu ders ortalamaları ile belirlenen "Yılsonu Başarı Puanının (YBP) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir. Ortaöğretim kurumlarında; ders yılı sonunda veya ortalama yükseltme sınavları sonucuna göre 10 uncu sınıfa geçen ve teknik liseye geçiş şartlarını taşıyanlar teknik lise programlarına geçiş için başvurabilir. Teknik lise programına geçmek isteyen öğrencilerden gerekli koşulları taşıyanların başvuru formları, kurum müdürlüğünce onaylanarak ders kesiminden ortalama yükseltme sınavlarının bitimini izleyen beş iş günü içinde öğrencilere verilir.Teknik lise ve doğrudan alana kayıt yapılan programlar dışındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında; a) 10 uncu sınıfa geçen öğrenciler, alan seçimi için ders kesiminden itibaren ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının bitimini izleyen onuncu iş günü çalışma saati bitimine kadar öğrenim görmek istediği meslek alanının bulunduğu kurum müdürlüğüne başvururlar. b) Başvuru süresi sonunda öğrenciler, Alana Yöneltme Tavsiye Formu ve Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme ve Yerleştirme Formu kullanılarak belirlenen alana yerleştirme puanı esas olmak üzere tercih ettikleri alanlara göre sıralanırlar. Alana yerleştirmede, ilgili alanın kontenjanı göz önünde bulundurulur. Bu puanlara göre yapılacak sıralama ile kontenjan kadar öğrencinin asıl ve yedek olmak üzere listeleri düzenlenir. Alana geçiş yapacak öğrencilerin kayıt-kabulleri, ağustos ayının üçüncü haftasında başlayıp ay sonuna kadar bitirilecek şekilde planlanır ve yıllık çalışma takviminde gösterilir Çıraklık eğitimine başlayabilmek için; - Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak, - 14 yaşını doldurmuş olmak, - Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gerekmektedir. Pratik Kız Sanat okullarında öğrenim görmek için ilköğretim çağı dışında olmak, kız teknik öğretim olgunlaşma enstitülerinde öğrenim görmek için ise ilköğretim okulu mezunu olmak gerekmektedir. EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ - Mesleğin eğitim süresi, Anadolu Kız Meslek/Anadolu Meslek Liselerinde 4 yıldır. Kız meslek/meslek liseleri ve çok programlı liselerde 4 yıl, mesleki eğitim merkezlerinde 3 yıl, kız teknik öğretim olgunlaşma enstitülerinde 2 yıl, pratik kız sanat okullarında ise 896 saattir. - Kız meslek liselerinde son sınıfta, kız teknik öğretim olgunlaşma enstitülerinde 2. Sınıfta 3308 Sayılı Yasa'ya göre 3 gün işletmelerde, 2 gün okulda eğitim görmekte, çıraklık eğitim merkezlerine gelen öğrenciler de 5 gün işletmelerde 1 gün çıraklık eğitim merkezinde eğitim görmektedirler. - Pratik kız sanat okulu bünyesinde bulunan kuaförlük bölümünde, manikür-pedikür, cilt bakımı, makyaj, sahne ve objektif makyajı, yüz ve vücut masajı, saç bakımı ve yapımı, epilasyon kursları verilmektedir. - Mesleki eğitim merkezlerinde çırak öğrenciler teorik eğitim diliminde; Türkçe, Matematik, Meslek Matematiği, İşletme Bilgisi ve Kooperatifçilik, Toplam Kalite Yönetimi gibi genel bilgi dersleri ile Teknik Resim, İş Güvenliği, Meslek resmi, Meslek Bilgisi, Meslek Sağlık Bilgisi gibi meslek dersleri alırlar. - Kız meslek liselerinin ve kız teknik öğretim olgunlaşma enstitülerinin kuaförlük bölümünde genel kültür derslerinin yanı sıra, saç bakımı yapımı ve uygulaması, mesleki anatomi-fizyoloji, mesleki kimya, makine bilgisi, makyaj, seçmeli ders olarak da mesleki resim, estetik, tırnak bakımı, yüz ve vücut masajı, cilt bakımı ve uygulaması, epilasyon, elektrik bilgisi, sahne ve objektif makyajı dersleri verilmektedir. - Öğrencilere, teorik ve pratik eğitimde, saç bakımı ve yapımı ile ilgili temel tanımlar, teknik terimler, temel bilgi ve beceriler kazandırılır. Alanıyla ilgili araç ve gereçler tanıtılır, kullanımları ve basit onarımları öğretilir. Müşterilerin isteğine uygun saç bakımı boyama, perma, defrize ve makyaj uygulaması becerisi kazandırılır. Ayrıca, peruk hazırlanması, iş güvenliği ilkeleri ve meslekle ilgili genel sağlık kuralları öğretilmektedir. MESLEKTE İLERLEME - Mesleki eğitim merkezlerinde kalfalık belgesini alanlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın mesleklerin özelliklerine göre belirlediği sürelerde ustalık eğitimi kurslarına devam edip, başarılı olmaları durumunda ustalık belgesini alırlar. - Ayrıca, en az üç yıl süreli mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından diploma almış veya çıraklık eğitimini başarı ile bitirmiş ve Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen süre kadar mesleğinde çalışmış ya da en az beş yıl kalfa olarak çalıştığını belgelemek şartı ile ustalık sınavına doğrudan katılarak, başarı göstermeleri durumunda ustalık belgesini alırlar. Ustalık belgesini kendi işyerlerini açabilirler. Kendi işyerini kuranlar girişimci olarak da ilerleme kaydedebilirler. - Ustalık belgesine sahip olanlar ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de mesleki eğitim merkezlerinde düzenlenen "İş Pedagojisi" kursuna katılıp, başarılı olmaları durumda "Usta Öğreticilik" belgesine sahip olurlar. - Meslek liselerinin Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri alanından mezun olanlar, istedikleri takdirde Cilt Bakımı ve Güzellik, Kuaförlük, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler. Ayrıca, mezunlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS'ye girip yeterli puan almaları halinde, "Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Öğretmenliği" lisans programını tercih etmeleri durumunda ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları diğer alanlardan mezun olan adaylara göre daha yüksek bir katsayıyla çarpılarak ÖSS puanlarına eklenmekte ve diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir. - Kozmetik firmalarının kontenjanlarından yararlanarak yurt dışı eğitimine gitme olanakları vardır. Ayrıca kişiler seminer ve yarışmalara katılarak bilgi ve deneyimlerini arttırabilirler. Meslekte ilerleme daha çok, adını duyurma ve yeni modelleri uygulama şeklinde olmaktadır. Kendi işyerlerini kuranlar, girişimci olarak da ilerleme kaydedebilirler BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU Kız meslek lisesi ve kız teknik öğretim olgunlaşma enstitüsü öğrencileri işletmelerde mesleki eğitim süresince yaşlarına uygun asgari ücretin % 30' ndan az olmamak üzere ücret alırlar.İşletmenin sağladığı diğer sosyal imkanlardan faydalanırlar.Hastalık, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler.Eğitimleri süresince muayene ve tedavi masrafları Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanır.Eğitim sonrası ilk işe başlayışta asgari ücretle çalışılır. Deneyim arttıkça ücret de artmaktadır. Alınan ücret işyerinin büyüklüğüne ve bulunduğu semte göre değişmektedir. Bu mesleği seçenlerin birçoğu deneyim kazandıktan sonra diğer meslektaşlarıyla ortaklık halinde veya kendi işyerlerini açıp bağımsız çalışmakta, kazanç durumu müşteri çokluğuna ve işyerinin konumuna göre değişmektedir. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER -İlgili eğitim kurumları, -Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi, -Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri, KUAFÖR Kelimesi KUAFÖR kelimesinin kökeninin, medeniyetin beşiği olan mezopotamyadan çıktığını öğrendim... Yani KAREPOR kelimesinden türemiş yada dilden dile şekillenmiş... Eski mezopotamya dili olan ARAMİCE de 'KAR' iş 'KARKER' işçi 'POR' saç anlamına geliyor... KAREPOR ise saç işçisi anlamına geliyormuş ve Mezopotamyanın doğusuna ve güneyine özellikle mısıra giden zengin tüccarlar kadınların güzelleşme sevdasını görünce yanlarında kareporlar (saç işçisi) götürmüşler. Mısırlıların arasında yaygınlaşan KAREPORlar zamanla saraylara girmiş... Hatta güzelliğine düşkün çirkin Mısır kraliçesi KLEOPATRAnın yanında her zaman bir KAREPOR varmış... Sezarla birlikte avrupaya gelen Kareporlar zamanla yaygınlaşmaya başlamışlar... Daha sonra latincede sakal anlamına gelen BARBA kelimesiyle özdeşleşip Latincede de kullanılmıştır... Aynı zamanda avrupalıların saç sakal kesenler için kullandığı BARBER kelimesi yine ARAMİCE kesmek anlamına gelen BIBIREden yada BIRANDINdan geldiği söyleniyor... Hatta BARBAR kelimeside kesmekten türemiştir... Kareporlar avrupalıların diğer deyimiyle barberler sadece saç sakal kesimi değil, hacamat, diş çıkarmacılık, sülükçülük, kellik ve uyuz, bit tedavisi dövmecilik ve halk hekimliği gibi alanlarda da hizmet veriyorlardı. İlk çağlarda mezopotamyada; her aşiretin en önemli insanıydı, KAREPORluğun yanında eczacılık din adamlığı ve nikah kıyma işleride yapardı. İlkel insan kötü ruhların vücuda baştaki saçlar vasıtasıyla sızdığına inanırdı. Dolayısıyla, kötü ruhların kovulması için saçların kesilmesi gerektiğine inanırlardı. Eski Mısır’da KAREPORlar zamanla çok saygın ve zengin insandı. Kadim Yunan’da, devlet adamları şairler, filozoflar saç, sakal tıraşı için KAREPO dükkanlarını doldururdu. Roma’da asil hanımların emrindeki esirler arasında mutlaka bir KAREPOR (berber) bulunurdu. İmparator Sezar’ın her gün sinek kaydı tıraş olduğunu biliyoruz. Eskiden bu yana berberler, operatör doktorluk, eczacılık ve diş hekimliği görevlerini üstlendiler. 17. asra kadar ameliyat yapmak berberlerin inhisarındaydı. Üstelik, vücuttan kan aldırmak asırlarca hastalıkların tedavisinde en etkili yöntemi olarak görüldü ve bu da berberlerin işiydi. Zamanla KAREPOR kelimesi Couffiure ye dönmüş. türkçeyede Fransızcadan geçmiştir...

Sıkça Sorulan Sorular

iğneli epilasyon kesin sonuçmu?

%100 Kesin Sonuçtur.

su bazlı pigment boyalar kullandığımız için abdes oluyor.